Poznaj naszą ofertę

Usługi prowadzone przez nasze gdańskie biuro rachunkowe to:

Usługi księgowe

 • ksiąg rachunkowych (handlowych)
  • zakładanie ksiąg rachunkowych,
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług /VAT/,
  • zakładanie i aktualizację ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych /PIT, CIT/,
  • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
  • reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług /VAT/,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych,
  • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego,
  • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów,
  • reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
 • ewidencji przychodów /ryczałt ewidencjonowany/
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług /VAT/,
  • prowadzenie wykazu środków trwałych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych,
  • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania przychodów/dochodów,
  • reprezentowanie klientów w kontaktach z US i ZUS.
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług /VAT/
  • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych /VAT-7 lub VAT-7K, VAT-UE/,
  • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT.
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • zakładanie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • weryfikacja zapisów w ewidencji środków trwałych ze stanem faktycznym.
 • ewidencji wyposażenia
  • zakładanie ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • weryfikacja zapisów w ewidencji wyposażenia ze stanem faktycznym.
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Usługi kadrowe

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • rzygotowywanie niezbędnych dokumentów kadrowych (min.: umowy o pracę i cywilnoprawne, świadectwa pracy, informacje)
 • Prowadzenie ewidencji ur;opów wypoczynkowych
 • ZFŚS
 • PEFRON
 • i inne

Pozostałe usługi

 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych