Poznaj naszą ofertę

Skala podatkowa PIT – stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
30000 zł 120000 zł 17% minus 5100
120000 zł 15300 zł  plus 32% nadwyżki ponad 120000 zł

Źródło: http://www.wskazniki.pit.pl