Poznaj naszą ofertę

 

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące w 2018 roku

Podstawa wymiaru Składki ZUSza 2018
Społ. Zdrow. F. Pr. bez chorobowego z chorobowym
za okres 1163,39 1228,70
01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.*
2665,80 zł 3554,93 zł 2665,80 zł 520,36 213,26 65,31 44,52 319,94 65,31

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

1163,39 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1228,70 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

 

Składki ZUS nowych przedsiębiorców w 2018 roku

Podstawa wymiaru Składki ZUS  2018 r.
Społ. Zdrow. F. Pr. bez chorobowego z chorobowym
za okres 504,66 zł 520,10 zł
01-12.2018 01-12.2018 01-12.2018 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy**
Emer. Rent. Chor. Wyp.*
630,00 zł 3303,13 zł 630,00 zł 122,98 zł 50,40 zł 15,44 zł 10,52 zł 319,94 zł 15,44 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2016 r.: 1850,00 zł).

519,28 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

503,84zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
źródło: http://www.wskazniki.pit.